Anna Hurmerinta-Haanpää
LL.M., LL.D.


anna.hurmerinta-haanpaa@utu.fi

+358 40 773 3322

Caloniankuja 3

Turku

Työhuone: 3111


Asiantuntijuusalueet
Sopimusoikeus; Vahingonkorvausoikeus; Prosessioikeus; Proaktiivinen Sopiminen; Sopimusmuotoilu; Oikeussosiologia; Empiirinen tutkimus; Laadullinen tutkimus

Biografia

Työskentelen tällä hetkellä yliopisto-opettajana Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa (marraskuusta 2021 alkaen siirryn Lapin yliopistolle). Tutkin sopimuksia, ja olen erityisen kiinnostunut sopimusten muotoilusta, proaktiivisen sopimisen mahdollisuuksista, oikeuden empiirisestä tutkimisesta sekä oikeussosiologiasta. Olen myös intohimoinen oikeustieteellisen opetuksen kehittäjä, ja olen toiminut vuosia opiskelijoiden opettajatuutorina. Yliopiston ulkopuolella otan osaa tieteelliseen keskusteluun Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen (OYY) hallituksen puheenjohtajana.Tutkimus

Tutkin väitöskirjassani yritysten välisten sopimusten funktioita sekä funktioiden oikeudellista merkitystä. Olin kiinnostunut siitä, miten sopimuksia käytetään yritysten välisen yhteistyön hallinnassa, mitä erilaisia käyttötarkoituksia sopimuksilla on ja millaisia oikeudellisia vaikutuksia näillä käyttötarkoituksilla voi olla. Tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen muodostivat proaktiivinen sopimusoikeus, relationaalinen sopimusoikeus sekä funktionaalinen sopiminen. Tutkin ilmiötä empiirisesti erityisesti kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen.Opetus

Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat - perusopintojaksoJulkaisut


Last updated on 2021-20-10 at 14:58