Maija Mäki
FT


maija.j.maki@utu.fi

+358 29 450 3608

+358 50 442 3728

Arcanuminkuja 1

Turku


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0002-3950-7066

Asiantuntijuusalueet
museologia; etnologia; matkailututkimus; kulttuurimatkailu; kulttuuriperintöprosessit; tulevaisuudentutkimus; tulevaisuusajattelu; osallistavat menetelmät; korkeakoulupedagogiikka; projektioppiminen

Biografia

Työskentelen museologian yliopisto-opettajana. Väittelin loppuvuodesta 2020 etnologian oppiaineesta. Väitöskirjani käsitteli matkailun tulevaisuuksilla arkeologisilla maastokohteilla. Olen kiinnostunut opetuksen kehittämisestä, ja teen parhaillaan opettajan pedagogisia opintoja (yht. 60 op).

Toimin Turun Matkailuakatemiassa ja olen ollut useita vuosia myös Suomen kansatieteilijöiden yhdistyksen Ethnos ry:n hallituksessa. Olen myös mukana Varsinais-Suomen matkailualan koulutuksen ennakoinnin asiantuntijaryhmässä sekä Varsinais-Suomen kylät ry:n hallituksessa. Työskentelen parhaillaan Ethnologia Fennican toimituskunnassa, ja olen ollut mukana toimittamassa useita kirjoja. Toimin myös Talonpoikaiskulttuurisäätiön asiamiehenä.Tutkimus

Tutkimuksellinen mielenkiintoni kohdistuu laajasti kulttuuriperintöön ja matkailuun ilmiönä, usein tulevaisuusorientaation kautta. Osallistavat menetelmät ja soveltavan kulttuurintutkimuksen tarjoamat näkökulmat koen mielekkäiksi tavoiksi toteuttaa tutkimusta. Olen myös kiinnostunut tieteen ja taiteen yhdistämisen muodoista ja tätä kautta uuden etsimisestä.Julkaisut
null
null
1/5
null
null


Last updated on 2022-29-06 at 02:31