Maija Mäki
FT


maija.j.maki@utu.fi

+358 29 450 3608

+358 50 442 3728

Arcanuminkuja 1

Turku

Office: A213


ORCID identifier: https://orcid.org/0000-0002-3950-7066

Areas of expertise
European ethnology; heritage; tourism; museology; futures research; participatory methodologies; university pedagogy

Biography

Työskentelen museologian yliopisto-opettajana. Väittelin loppuvuodesta 2020 etnologian oppiaineesta. Väitöskirjani käsitteli matkailun tulevaisuuksilla arkeologisilla maastokohteilla. Olen suorittanut opettajan pedagogiset opinnot (60 op) vuonna 2022. 

Toimin Turun Matkailuakatemiassa ja olen ollut useita vuosia myös Suomen kansatieteilijöiden yhdistyksen Ethnos ry:n hallituksessa. Olen myös mukana Varsinais-Suomen Ennakointiakatemiassa sekä Varsinais-Suomen kylät ry:n hallituksessa.

Työskentelen parhaillaan Ethnologia Fennican toimituskunnassa, ja olen ollut mukana toimittamassa useita kirjoja. Toimin Suomen muinaismuistoyhdistyksen Kansatieteellinen Arkisto -sarjan päätoimittajana. Toimin myös Talonpoikaiskulttuurisäätiön asiamiehenä.Research

Tutkimuksellinen mielenkiintoni kohdistuu laajasti kulttuuriperintöön ja matkailuun ilmiönä, usein tulevaisuusorientaation kautta. Osallistavat menetelmät ja soveltavan kulttuurintutkimuksen tarjoamat näkökulmat koen mielekkäiksi tavoiksi toteuttaa tutkimusta. Olen myös kiinnostunut tieteen ja taiteen yhdistämisen muodoista ja tätä kautta uuden etsimisestä.Publications
Go to first page
Go to previous page
1 of 6
Go to next page
Go to last page


Last updated on 2023-21-03 at 11:40