Sanna Ahvenharju
M. Soc.Sc.


sanna.ahvenharju@utu.fi

+358 29 450 4094

+358 50 320 1149

Rehtorinpellonkatu 3

Turku

Työhuone: 3.29


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0001-7613-5110

Futures Consciousness research team

PhD project pageAsiantuntijuusalueet
Tulevaisuustietoisuus, Tulevaisuuden tutkimus; Ympäristö- ja luonnonvarapolitiikka; Kestävä kulutus; Luonnonvarojen kuluttamisen ohjauskeinot; Kestävä kehitys; Innovaatiopolitiikka & ekoinnovaatiot; Kunnallinen ympäristöhallinto; Kestävä liikenne ja liikkuminen; Fasilitointimetodit; Projektinhallinta & strategiaprosessit; Kansalaisten osallistaminen & viestintä;

Biografia

Sanna aloitti väitöskirjansa vuonna 2014 aiheesta suomalaisten vaikuttajien tulevaisuuskuvat kestävän kehityksen mahdollistajana. Ennen väitöskirjaprojektia Sanna on
työskennellyt ympäristö- ja innovaatiopolitiikan sekä kestävän kehityksen
koordinaatio- ja asiantuntijatehtävissä vuodesta 1993 sekä kunta-alan
järjestöissä että konsulttiyrityksessä. Hankkeiden aihepiirit ovat kattaneet
monipuolisesti eri aloja liikennekysymyksistä ilmastopolitiikkaan,
luonnonvarakysymyksistä ekoinnovaatioihin, jätehuollosta kysyntälähtöiseen
innovaatiopolitiikkaan ja kestävään kehitykseen niin Suomessa, Saksassa kuin
Liettuassakin. Sannan vahvuuksia ovat projektinhallinta, strategiset prosessit
sekä osallistavien prosessien fasilitointi.Tutkimus
Sannan tutkimusaiheet koskevat erityisesti kestävää kehitystä ja kuluttamista sekä tulevaisuustietoisuutta. Hänen väitöskirjatutkimuksensa käsittelee suomalaisten vaikuttajien tulevaisuustietoisuutta, tulevaisuudenkuvia ja käsityksiä kestävästä kehityksestä. Tavoitteena on selvittää, kuinka tulevaisuustietoisuutta voidaan tutkia ja mitata sekä sitä, kuinka tulevaisuustietoisuus ilmenee vaikuttajien puheissa ja valinnoissa. Lisäksi tutkimus on selvittänyt sitä, kuinka tietoisia vaikuttajat ovat kestävään kuluttamiseen liittyvistä haasteista ja miten he kyseiset haasteet ymmärtävät.

Opetus

Vastuut tällä hetkellä:

Luentoja tulevaisuusoppimisesta tulevaisuustietoisuuden avulla sekä tulevaisuustietoisuuden mittarin käyttö. 

Graduohjaus.

Muita mielenkiinnon kohteita:

Kestävä kulutus, kestävä kehitys, politiikka ja ohjauskeinot. Julkaisut


Last updated on 2022-29-06 at 02:34