Sanna Ahvenharju
 PhD, M. Soc.Sc., Deputy Director


sanna.ahvenharju@utu.fi

+358 29 450 4094

+358 50 320 1149

Rehtorinpellonkatu 3

Turku

Työhuone3.29


ORCID-tunnistehttps://orcid.org/0000-0001-7613-5110

Futures Consciousness research team

PhD project pageAsiantuntijuusalueet
Tulevaisuustietoisuus, Tulevaisuuden tutkimus ja metodit; Ympäristö- ja luonnonvarapolitiikka; Kestävä kulutus; Luonnonvarojen kuluttamisen ohjauskeinot; Kestävä kehitys; Innovaatiopolitiikka & ekoinnovaatiot; Kunnallinen ympäristöhallinto; Kestävä liikenne ja liikkuminen; Fasilitointimetodit; Projektinhallinta & strategiaprosessit; Kansalaisten osallistaminen & viestintä;

Biografia

Sanna toimii Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa tutkijana projekteissa, jotka liittyvät tulevaisuustietoisuuteen ja tulevaisuusajatteluun sekä luonnon monimuotoisuuteen, ylikulutukseen ja ympäristöpolitiikkaan. Hän on kehittänyt viisiulotteisen tulevaisuustietoisuuden konseptin sekä sitä mittaavan psykometrisen mittarin yhdessä kollegoidensa kanssa.

Ennen siirtymistä Tulevaisuuden tutkimuskeskukseen vuonna 2014 Sanna on työskennellyt ympäristö- ja innovaatiopolitiikan sekä kestävän kehityksen koordinaatio- ja asiantuntijatehtävissä vuodesta 1993 sekä kunta-alan järjestöissä että konsulttiyrityksessä. Hankkeiden aihepiirit ovat kattaneet monipuolisesti eri aloja liikennekysymyksistä ilmastopolitiikkaan, luonnonvarakysymyksistä ekoinnovaatioihin, jätehuollosta kysyntälähtöiseen innovaatiopolitiikkaan ja kestävään kehitykseen niin Suomessa, Saksassa kuin Liettuassakin.


Tutkimus


Sannan tutkimusaiheet koskevat erityisesti kestävää kehitystä ja kuluttamista sekä tulevaisuustietoisuutta. Häntä kiinnostaa tulevaisuustietoisuuden kehittäminen koulutuksen ja kasvatuksen keinoin sekä monenlaiset viheliäiset ongelmat, kuten ylikulutus ja luontokato sekä niihin vaikuttaminen hallinnon keinoin: uusilla poliittisilla ohjauskeinoilla ja toimintatavoilla. Opetus

Vastuut tällä hetkellä:

Vastuuopettajana maisteriopintojen kursseilla 21st Century Wicked Challenges sekä Hybrid Futures Methods.

Luentoja tulevaisuusoppimisesta tulevaisuustietoisuuden avulla sekä tulevaisuustietoisuuden mittarin käyttö. 

Graduohjaus.
Julkaisut
  
null
  
null
  
1/2
  
null
  
null
  


Last updated on 2023-30-01 at 22:40