Elina Sopo
 Dr

Cultural Heritage Studies

elina.sopo@utu.fi
ORCID-tunnistehttps://orcid.org/0000-0002-4227-7492

Asiantuntijuusalueet
Sosiokulttuurinen Historia; Kulttuuriperintö; Kansainväliset Suhteet; Lääketieteen Historia; Yhteiskunta; Diskurssi

Biografia

Olen syntynyt ja kasvanut Satakunnassa, Porissa. Aloitin yliopisto-opinnot eurooppalaisten kielten lukijana, suorittaen maisterin tutkinnon ja kunniamaininnalla palkitun pro gradu-tutkielmani Jyväskylän yliopistossa, sivuaineina italia ja latina. Väittelin filosofian tohtoriksi Suomen autonomian ajan kulttuuripolitiikkaan liittyvällä väitöskirjalla Jyväskylän yliopistosta, minkä jälkeen siirryin Turun yliopiston Kulttuuriperinnön yksikköön Porin kampukselle. Olen julkaissut lääketieteen historian, kansainvälisten suhteiden historian sekä kulttuurihistorian alan kansainvälisissä tiedejulkaisuissa.Julkaisut


Last updated on 2023-12-07 at 12:41