Jean Lukkarinen
 


jakluk@utu.fi
Areas of expertise
mediahistoria; sukupuolihistoria; queer-historia; sukupuolivähemmistöjen historia; transsukupuolisuuden historia; transvestisuuden historia; sukupuolen moninaisuuden tutkimus; aktivismitutkimus; aktivismin historia; queer-aktivismi

Biography

Olen kulttuuurihistorian väitöskirjatutkija ja teen väitöskirjaa sukupuolivähemmistöjen mediavälitteisestä aktivismista Suomessa vuosien 1960-2000 välisenä aikana. Tutkimukseni keskittyy analysoimaan sukupuolivähemmistöihin kuuluvien aktivistien muuttuvia kertomuksia sukupuolesta ja sen moninaisuudesta suomalaisissa julkisissa lehtiartikkeleissa ja televisio-ohjelmissa. Analysoin myös kertomusten affektiivisia, eli vaikuttamiseen pyrkiviä sekä tunnepitoisia strategioita.

Olen tutkinut aikaisemmin gradussani Dreamwear Club ry:n piiriin kuuluneiden sukupuolivähemmistöön kuuluvien aktivistien tilallisia kokemuksia vuosina 1990-2011. Publications


Last updated on 2023-15-11 at 10:45