Hanna Kemppi
 PhD

  • tietoasiantuntijakirjasto (Turun yliopiston kirjasto)


hanna.kemppi@utu.fi

+358 29 450 2594

+358 50 440 9429TyöhuoneA310/98


ORCID-tunnistehttps://orcid.org/0000-0001-5578-5464

Asiantuntijuusalueet
Taidehistoria; arkkitehtuurintutkimus; käsiteanalyysi; tutkimushistoria; ortodoksinen kirkkotaide; ortodoksinen kulttuuriperintö; varhaiskristillinen ja Bysantin taide; Venäjän taide

Biografia

Olen taidehistorian ma. yliopisto-opettaja. Valmistuin filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistosta huhtikuussa 2017. Väitöskirjani käsittelee Suomen vuosien 1918-1939 ortodoksista kirkkoarkkitehtuuria ja sen muotokielen suomalaistamista. Olen toiminut taidehistorian tuntiopettajana Helsingin yliopistossa vuodesta 2004 lähtien, ja Helsingin ylipiston Avoimessa yliopistossa taidehistorian vastuuopettajana vuodesta 2016 lähtien. Ennen nykyistä tehtävääni työskentelin Tieteen termipankissa taidehistorian aihealueen koordinaattorina vuodesta 2018 lähtien.Tutkimus
Opetus

Opetan taidehistorian aineopintoja (Suomen taide, Kuva, tila, materia: tulkinta; Maailman taide; Museoinstituution historia ja kritiikki sekä itsenäisesti suoritettavat aineopintojen jaksot), ja osallistun kandiseminaarin, maisteriseminaarin ja tutkijaseminaarin ohjaukseen.Julkaisut
  
null
  
null
  
1/2
  
null
  
null
  


Last updated on 2023-04-09 at 02:16