Jukka Leppänen


  • apulaisprofessori II vaihe, psykologia (psykologian ja logopedian laitos)


jukka.leppanen@utu.fi

+358 29 450 3493

+358 50 410 8623
gaze tracking

gaze analysis

gaze prediction


Asiantuntijuusalueet
Katseseuranta, varhaiskehitys, visuaalinen tarkkaavaisuus, kasvojen informaatio

Biografia
Tutkimus

Tutkin katseseurantaan  ja kasvokuva-analyysiin perustuvien menetelmien avulla lasten visuaalista käyttäytymistä tilanteissa, jotka jäljittelevät luonnollisia dyadisia (lapsi-vanhempi) ja triadisia (lapsi-vanhempi-objekti) vuorovaikutustilanteita. Monista tämän alan keskeisistä kysymyksistä selvitämme parhaillaan, millaisia yksilöllisiä eroja näönvaraisessa tarkkaavaisuudessa esiintyy, miten ne kehittyvät ja mikä on niiden toiminnallinen merkitys.Opetus

Kehityspsykologia II  (PSYK8119), kognitiivinen neurotiede (PSYK3394 & PSYK3517).Julkaisut


Last updated on 2023-21-01 at 01:21