Tuukka Salonen
 


tuukka.t.salonen@utu.fi
Asiantuntijuusalueet
Iris Uurto; 1930-luvun suomalainen kirjallisuus; affektiteoria

Tutkimus

Väitöstutkimuksessani tarkastelen tunteiden ja affektien politiikkaa Iris Uurron 1930–1940-lukujen tuotannossa. Tutkimukseni on historiallisesti kontekstualisoiva, mutta kytkeytyy myös ajankohtaiseen affektiteoreettiseen keskusteluun.Julkaisut


Last updated on 2023-12-07 at 11:46