Elina Laine


  • Doctoral Student, Social Work (Department of Social Research)
  • University Teacher, Social Work (Department of Social Research)


elina.a.laine@utu.fi
ORCID identifier: https://orcid.org/0000-0002-3788-3607

Areas of expertise
Ecosocial social work; Gender studies; Girls in social work

Biography

Työskentelen sosiaalityön yliopisto-opettajana Turun yliopistossa. Olen valtiotieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä ja minulla on opettajan pedagoginen pätevyys.Research

My research interests includes ecosocial social work, gender studies and girl studies. In my ongoing dissertation, I am interested in the significance of gender in social work in Tanzania.Teaching

Opetan sosiaalityön aine- ja syventävien opintojen kursseilla.

Keväällä 2022 olen vastuuopettajana Lähisuhdeväkivalta ja sen ammatillinen kohtaaminen ja Asiakirjat ja dokumentointi kursseilla. Lisäksi toimin moniammatillisen klinikkakurssin työnohjaajana.

Vastaan myös Sosiaalityö ja sukupuoli -kurssista ja koordinoin aineopintojen sosiaalioikeuden kurssikokonaisuutta ja Perhe- ja lapsilainsäädännön -kurssia.

Opetan 15 prosenttia työajasta Sote-akatemialla, jossa painopistealueinani ovat: Lastensuojelun perusteet ja Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet MOOC-opintojaksot ja Systeeminen työote lasten, nuorten ja perheiden kanssa opintojakso.

Aikaisemmin opetuksessani ovat painottuneet myös laadullisen tutkimuksen kurssit.

Olen suorittanut opettajan erilliset pedagogiset opinnot 60 op vuosien 2019-2020 aikana Turun yliopistossa.Publications


Last updated on 2022-17-03 at 15:12