Elina Laine


  • Doctoral Student, Social Work (Department of Social Research)
  • University Teacher, Social Work (Department of Social Research)


elina.a.laine@utu.fi
ORCID identifier: https://orcid.org/0000-0002-3788-3607

Areas of expertise
Ecosocial social work; Gender studies; Girls in social work

Biography

Työskentelen sosiaalityön yliopisto-opettajana Turun yliopistossa. Olen valtiotieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä ja minulla on opettajan pedagoginen pätevyys.Research
Teaching

Opetan sosiaalityön aine- ja syventävien opintojen kursseilla. Keväällä 2022 opetan 20 % työajasta Sote-akatemialla, jossa painopistealueinani ovat MOOC-kurssit: Lastensuojelun perusteet ja Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet.

Keväällä 2022 toimin vastuuopettajana Lähisuhdeväkivalta ja sen ammatillinen kohtaaminen -kurssilla (kirjatentti ja SOSNET) sekä Asiakirjat ja dokumentointi kurssilla (sosiaalityön aineopinnot). Lisäksi toimin  moniammatillisen klinikkakurssin työnohjaajana.

Syksyllä 2021 olin vastuuopettajana Sosiaalityö ja sukupuoli -kurssilla ja moniammatillisen klinikkakurssin työnohjaajana. Lisäksi koordinoin aineopintojen sosiaalioikeuden kurssikokonaisuutta ja Perhe- ja lapsilainsäädännön -kurssia.

Aikaisemmin opetuksessani ovat painottuneet myös laadullisen tutkimuksen kurssit.

Olen suorittanut opettajan erilliset pedagogiset opinnot 60 op vuosien 2019-2020 aikana Turun yliopistossa.Publications


Last updated on 2021-02-12 at 07:42