Kirsi Guntherkirsi.gunther@utu.fi

+358 29 450 4009

+358 40 848 1035

Assistentinkatu 7

Turku


ORCID identifier: https://orcid.org/0000-0001-7772-2229

Areas of expertise
sosiaalityön institutionaaliset käytännöt; asiakkuus; laadullinen tutkimus; tekstien tutkimus

Biography

Toimin sosiaalityön yliopistonlehtorina Turun
yliopistossa. Koulutukseltani olen sosiaalityöntekijä ja sosiaalikasvattaja. Väittelin vuonna 2015 aiheenani oli ammatillinen kirjaaminen. Lisäksi minulla on
aineopettajan pätevyys. Vuonna 2017 suoritin kirjaamisvalmentajakoulutuksen (sosiaalityön
dokumentointi).Opettajana pidän erityisesti laadullisten
tutkimuksen menetelmien opettamisesta ja opinnäytetöiden
ohjaamisesta. Erikoisosaamiseeni kuuluu verkko-opetus ja sen suunnitteluResearchTutkimustoimintani
keskittyy kolmelle alueelle: mielenterveys- ja päihdekuntoutustyön
tutkimukseen, tekstien tutkimukseen ja pedagogiseen tutkimukseen. Koen
vahvuudeksi laadullisen tutkimuksen tekemisen. Sijoitan
oman tutkimukseni sosiaalityön institutionaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksen
kenttään. Pidän tärkeänä sosiaalityön
opetuksen tutkimusta, ja sitä kautta voimme kehittää sosiaalityön opetusta ja
omia pedagogisia taitoja. Ajattelen, että kattava monipuolinen käsitys asioista
ja ilmiöstä voidaan saavuttaa tutkimalla sitä useista eri perspektiiveistä. Eri
tavat ja näkökulmat tarkastella ilmiötä täydentävät toisiaan.


TeachingOpetan
muun muassa seuraavilla kursseilla: laadulliset tutkimusmenetelmät, asiakirjat
ja dokumentointi, marginalisaatio, pro gradu -seminaari ja sosiaalityöntekijöiden
erikoistumiskoulutus.  Publications


Last updated on 2021-09-09 at 17:29