Jenna Saarni
 Filosofian maisteri – Master of Arts

Digital Language Studies

jensaay@utu.fiArcanum


ORCID-tunnistehttps://orcid.org/0000-0003-4363-4911

Koneen Säätiön hankesivu

TurkuNLP

Instagram


Asiantuntijuusalueet
diskurssianalyysi; digitaalinen diskurssi; digitaalinen media; kielentutkimus; kriisiviestintä; sosiaalinen media; uutismedia; viestinnän ja vuorovaikutuksen tutkimus

Biografia

Olen digitaalisen kielentutkimuksen väitöskirjatutkija Utuling-tohtoriohjelmassa Turun yliopistossa.

Olen työskennellyt eri tehtävissä mm. tutkimusavustajana, projektitutkijana ja tuntiopettajana monikielisissä projekteissa Turun yliopistossa. Olen myös ollut mukana järjestämässä kansainvälisiä konferensseja (Kielitieteen päivät, Approaches to Digital Discourse Analysis) ja innostanut lapsia tieteen pariin Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa Tiedetestaajat-hankkeessa.

Edustan väitöskirjatutkijoita tutkijakoulu UTUGS:n ja tohtoriohjelma Utulingin johtoryhmissä. Lisäksi olen hallituksen jäsen ja viestintävastaava väitöskirjatutkijoiden yhdistys JUNecto ry:ssä. Edustin väitöskirjatutkijoita tutkimuksen kokonaisarviointi RAE-projektissa (2022) ja auditointihaastattelussa (2023).

Olen valmistunut filosofian maisteriksi Turun yliopistosta kieliasiantuntijan tutkinto-ohjelmasta ranskan oppiaineesta vuonna 2018 ja humanististen tieteiden kandidaatiksi vuonna 2016. Lisäksi olen viettänyt vuoden Grazissa, Itävallassa 2017–2018 sekä lukuvuoden opiskelijavaihdossa Université Lumière Lyon II yliopistossa Ranskassa 2014–2015.Tutkimus

Tutkimuksessani tarkastelen kielenkäytön näkökulmasta koronapandemian aikaista viestintää ja vuorovaikutusta. Tutkin erityisesti sitä, miten eri mediakäyttäjät uutisten kirjoittajista sosiaalisen median käyttäjiin asennoituvat maailmanlaajuiseen terveyskriisiin. Tutkimustyöni mahdollistaa C.V. Åkerlundin mediasäätiö 1.6.2022–1.6.2023 ja Koneen Säätiö 1.8.2023–31.9.2026.

Olen myös osa monitieteistä TurkuNLP-kieliteknologiaryhmää: https://turkunlp.org/.

Muut tutkimusprojektit, joissa olen ollut mukana:

- Projektitutkija, Chatbot-projekti, ranska
- Projektitutkija, Akasu-projekti, suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus
- Projektityöntekijä, Parafraasi-projekti, data-analytiikka
- Projektitutkija, RoboLang- ja Health News -projektit, ranskaOpetus

Olen toiminut tuntiopettajana seuraavilla toteutuksilla:

- Korpuslingvistiikka ja kieliteknologia, digitaalinen kielentutkimus
- Diskurssin ja vuorovaikutuksen tutkimus, ranska
- Tiedetestaajat, Turun- ja Jyväskylän yliopistot, Suomen Kulttuurirahasto
- Tieteellisen symposiumin järjestäminen, kieli- ja käännöstieteiden laitos
- Täydennyskurssi, ranskaJulkaisut


Last updated on 2023-05-09 at 09:05