Riikka Eronen
Master of Health Care


riikka.m.eronen@utu.fi
ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0002-4864-5815

Asiantuntijuusalueet
Ammatillinen opetus, hoitotyö, aseptiikka

Tutkimus

Tarkoituksena on tutkia lähoitajien infektioiden torjunnan oppimista ja työelämän aseptisten työtapojen toteuttamista.
Last updated on 2021-25-09 at 02:20