Niko Eskelinenniko.s.eskelinen@utu.fi
ORCID identifier: https://orcid.org/0000-0001-6029-2998

Areas of expertise
sosiaalinen eriarvoisuus ja elämänkulku; sosiaalinen huono-osaisuus; huono-osaisuuden ylisukupolvisuus; haavoittuvien ryhmien hyvinvointi; kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät

Publications


Last updated on 2021-09-09 at 17:19