Matilda Sipilä
 Doctoral researcher, M.Sc.


matilda.m.sipila@utu.fi
ORCID-tunnistehttps://orcid.org/0000-0001-9076-6437

Asiantuntijuusalueet
Luonnollisen kielen prosessointi, tekstinlouhinta, relaatioiden eristäminen

Biografia

Valmistuin materiaalifysiikan maisteriksi vuonna 2020 Turun yliopistosta. Valmistuttuani työskentelin nuorempana fyysikkona diagnostiikkayrityksessä, jossa olin tehnyt myös pro gradu -opinnäytetyöni. Keväästä 2022 lähtien olen tehnyt väitöskirjatyötäni materiaali-informatiikan laboratoriossa.Opetus

Avustavana opettajana materiaalitekniikan projektityökurssilla (kandidaattivaiheen kurssi).
Last updated on 2023-12-07 at 12:07