Visa Kuntze
 Doctoral Researcher

  • tohtorikoulutettava (tutkijakoulut)tilastotiede (matematiikan ja tilastotieteen laitos)
  • väitöskirjatutkijatilastotiede (matematiikan ja tilastotieteen laitos)


visa.kuntze@utu.fi
ORCID-tunnistehttps://orcid.org/0000-0002-4372-1647

My Research (SSRN)

My LinkedinAsiantuntijuusalueet
Makroekonometria; Moniulotteinen aikasarja-analyysi; binääriset aikasarjamallit

Biografia

Aloitin taloustieteen opinnot Turun kauppakorkeakoulussa 2015. Kiinnostuin maisteriopinnoissani tilastollisista menetelmistä ja aikasarja-analyysista, ja lopulta kirjoitin Pro Gradu -tutkielmani aikasarjaekonometriasta. Valmistuin Valtiotieteiden maisteriksi (Taloustiede) keväällä 2020, ja vuodenvaihteessa 2021 aloitin väitöskirjatutkijana tilastotieteen oppiaineessa apulaisprofessori Henri Nybergin opetuksessa.Tutkimus

Pyrin tutkimuksessani kehittämään uusia menetelmiä makrotaloudellisen datan mallintamiseen ja ennustamiseen nopeasti muuttuvissa tai muuten epätavallisissa olosuhteissa, kuten kriisitilanteissa tai erittäin matalien korkojen ympäristössä.Opetus

Tällä hetkellä toimin toisena opettajana Tilastollisen päättelyn peruskurssilla (3555). Aiemmin olen toiminut kurssiassistenttina muun muassa aineopinto- ja syventävillä kursseilla Aikasarja-analyysi, Moniulotteinen aikasarja-analyysi, Lineaariset ja yleistetyt lineaariset mallit sekä Regressioanalyysi ja tilastollinen oppiminen. Olen pitänyt kovasti opetuksesta, ja toivon, että tulevaisuudessa pääsen opettamaan muitakin kursseja.Julkaisut


Last updated on 2023-02-02 at 14:13