Anni Holmström
 KM


anni.k.holmstrom@utu.fi
ORCID-tunnistehttps://orcid.org/0000-0002-9285-3988

Asiantuntijuusalueet
opettajien ja oppilaiden hyvinvointi, moniammatillinen yhteistyö

Tutkimus

Väitöstutkimukseni käsittelee moniammatillista yhteistyötä opettajien ja oppilaiden hyvinvointia edistävänä tekijänä suomalaisessa peruskoulussa. Tarkastelen tutkimuksessani hyvinvointia sitoutumisen, uupumuksen ja minäpystyvyyden näkökulmasta. Koska moniammatillisesta yhteistyöstä kouluissa ja sen vaikutuksista opettajiin ja oppilaisiin ei toistaiseksi ole selkeää kokonaisymmärrystä, toivon tutkimukseni tuottavan uutta, tärkeää tietoa aiheesta.Julkaisut


Last updated on 2023-12-07 at 12:23