Piia Pentti


Etnologia

pisupe@utu.fi
Areas of expertise
etnologia; osallisuus; osallistava toimintatutkimus; etnografia

Biography

Viimeistelen etnologian väitöskirjaani, jossa tarkastelen kaupunkiympäristössä toteutuvaa osallisuutta. Problematisoin vallitsevia osallisuuskäsityksiä ja tuotan käytännönläheisiä käsitteitä ja menetelmiä kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävän kaupunkikehittämisen tueksi.

Analysoimalla osallisuutta yksilön toiminnan sijaan tapahtumana, osalliseksi tulemisena, hälvennän yksilön kuviteltua omalakisuutta ja tutkin, millaisissa sosiomateriaalisissa sommittumissa osallisuus tulee mahdolliseksi. Tulemisen ontologian avulla ymmärrän ja selitän osallisuutta yksilön toimintaa laajempana prosessina, joka kehkeytyy kaupunkiympäristössä läsnä olevien ihmisten, ympäristöjen ja materioiden vuorovaikutuksessa.Publications


Last updated on 2022-20-08 at 14:23