Heidi Kurvinen
 PhD, Title of Docent,


heidi.kurvinen@utu.fi

Arcanuminkuja 1

Turku


Asiantuntijuusalueet
mediahistoria; sukupuolihistoria; journalismin tutkimus; toimittajatutkimus; mediatekstit; feminismin historia; Suomi; Ruotsi; Viro

Biografia

Olen mediahistoriantutkija, joka on väitellyt Oulun yliopiston historiatieteistä vuonna 2013. Väitöstutkimukseni käsitteli 1960- ja 1970-luvun suomalaisia toimittajia ja sukupuolen merkitystä ammattikunnassa. Lisäksi olen tutkinut suomalaisten ja ruotsalaisten toimittajanaisten tasa-arvokokemuksia ja käsityksiä 1960-luvulta nykypäivään ulottuvalla aikajänteellä. Varhaisemmista suomalaisista toimittajanaisista olen kirjoittanut käyttämällä elämäkerrallista tutkimusotetta.

Tutkimukseni sijoittuu historiatieteiden ohella mediatutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen aloille. Lisäksi olen hyödyntänyt työelämätutkimuksen menetelmiä. Tutkimusaineistoihini kuuluu mediatekstien ohella muistitietoa ja arkistoaineistoja.

Ennen Turun yliopistoon siirtymistäni työskentelin vierailevana tutkijana Tukholman yliopiston historian laitoksella vuosina 2015-2018. Turun yliopistossa olen työskennellyt marraskuusta 2017 kulttuurihistorian oppiaineessa. Tutkimustani ovat rahoittaneet Turun yliopiston tutkijakollegium (TIAS, 2017-2019) ja Suomen Akatemia (2019--2021).

Tutkimustoiminnan lisäksi olen työskennellyt osa-aikaisesti Historiallisen Aikakauskirjan toimitussihteerinä huhtikuusta 2014 lähtien. Tutkimus

Suomen Akatemian rahoittamassa tutkijatohtorihankkeessani tutkin suomalaisissa valtavirtamedioissa käytyä neuvottelua feminismin merkityksistä 1960-luvulta vuoteen 2007. Käytän niin kutsuttua dialogista lähestymistapaa eli selvitän, miten feminismin merkitykset ovat muodostuneet toimittajien ja feministiaktivistien välisessä vuorovaikutuksessa. Tutkimuksen lähdeaineisto koostuukin sekä mediateksteistä että haastatteluista.

 Opetus

Olen pitänyt sekä yksittäisiä luentoja että järjestänyt kaksi omaa kurssia. Opetuksen aihepiirit ovat liikkuneet media-aineistojen käytöstä sukupuolihistoriaan ja edelleen tieteelliseen ja populaariin viestintään. Pystyn opettamaan sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi.Julkaisut
  
null
  
null
  
1/2
  
null
  
null
  


Last updated on 2023-12-07 at 12:47