Elisa Repoelisa.repo@utu.fi

+358 29 450 3941

+358 50 505 0851

Assistentinkatu 5

Turku

Työhuone: 329


Asiantuntijuusalueet
Kielitietoinen opetus, monikielisyys, monikielinen pedagogiikka, suomi toisena ja vieraana kielenä, suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikka, kulttuurinen moninaisuus koulussa

Biografia

Olen soveltavan kielitieteen ja kasvatustieteen tohtorikoulutettava Turun yliopiston OPPI-tohtoriohjelmassa. Teen myös jatko-opintoja Cotutelle-tutkintona saksalaiseen Mainzin yliopistoon. Parhaillaan viimeistelen väitöskirjaani vierailevana tutkijana Kalifornian yliopistossa Berkeleyssa Yhdysvalloissa, jossa kielellisen moninaisuuden ja kielenoppimisen tutkimuksella on pitkä perinne.

Ennen nykyistä tehtävääni olen toiminut suomen kielen ja kirjallisuuden didaktiikan yliopisto-opettajana Opettajankoulutuslaitoksella sekä kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen ja positiivisen lukijuuden yliopisto-opettajana lukuisissa Opetushallituksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamissa täydennyskoulutusprojekteissa. Lisäksi olen tuottanut materiaalia kieli- ja kulttuuritietoisia käytänteitä käsittelevään oppikirjasarjaan. Aiemmin olen opettanut suomen kieltä ja kirjallisuutta kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisissa peruskouluissa sekä opetuassistenttina Hampurin ja Indianan yliopistoissa.Opetus
Olen opettanut lukuisia perus- ja täydennyskoulutusopiskelijoille suunnattuja kursseja kielenoppimiseen, kielitietoisuuteen, monikielisyyteen ja kirjallisuuteen liittyen. Muun muassa seuraavia opintokokonaisuuksia olen toteuttanut:
 • Lukijaksi kasvaminen
 • Opettajana ja kasvattajana
 • Suomi toisena kielenä -opetuksen perusteet
 • S2-painotteiset äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pedagogiset opinnot
 • Suomen kielen opetuksen kurssit perusopetukseen valmistavan luokan opettajan opinnoissa
 • Monikielinen pedagogiikka ja toisen kielen oppiminen
 • Toiminnallisen toisen kielen opettamisen perusteet
 • Monikielisyys opetuksen resurssina opettajille
 • Suomen kieli oppijan näkökulmasta
 • Erilliset opettajan pedagogiset opinnot maahanmuuttajataustaisille opettajille
 • Suomen kieli ja kirjallisuus maahanmuuttajataustaisille opettajille
 • Matkoja kirjoittamiseen
Julkaisut


Last updated on 2022-29-06 at 02:39