Nea Lepinkäinen
LL.M.

  • väitöskirjatutkija, oikeustiede (oikeustieteellinen tiedekunta)


nea.lepinkainen@utu.fi

+358 29 450 4420

+358 50 308 6354

Caloniankuja 3

Turku

Työhuone: 3001


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0003-0857-0895

Asiantuntijuusalueet
Tekoäly ja laki, rikosoikeus, rikosoikeudellinen vastuu, kriminologia

Tutkimus
Kirjoitan väitöskirjaani rikosoikeudellisen vastuun kysymyksistä tilanteissa, joissa tekoäly on vaikuttamassa rikoksen tapahtumiseen. Olen kiinnostunut siitä, mitä (rikos)lainsäädännölle ja sen tulkinnalle tapahtuu - tai mitä niille pitäisi tapahtua - kun tekoälyentiteetit lisääntyvät ja tuovat yhteiskuntaan uuden toimijuuden muodon.

Kiinnostuksen kohteeni keskittyvät perustavanlaatuisiin kysymyksiin toimijuudesta, oikeushenkilöllisyydestä, vapaasta tahdosta ja oikeudenmukaisuudesta, kun pyrin löytämään ratkaisuja vastuukysymyksiin tilanteissa, joissa perinteiset rikosvastuun kohdentamisen perusteet eivät kestä, kun toiminannan ja ihmisen välinen etäisyys kasvaa uudenlaisten toimijoiden myötä pidemmäksi. Mitä tapahtuu, jos ihmistä ei voida katsoa toimijaksi, mutta rikos näyttää silti tapahtuneen?

Kiinnostuksen kohteita:
Rikosoikeudellinen vastuu
Tekoäly
Toimijuus
Oikeushenkilöllisyys
Rikosoikeuden filosofia


Julkaisut


Last updated on 2022-10-08 at 15:10