Marja Rautajoki
Doctoral Researcher, Master of Arts in German language, BBA


marja.i.rautajoki@utu.fi

+358 29 450 4042

+358 50 412 4451Työhuone: TSE, 4th floor, room 4.28


WORK Conferences

ReGrow research project

TYHE Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus


Asiantuntijuusalueet
hankekoordinointi; työelämäkoulutus; kielentutkimus; diskurssit; diskurssintutkimus; sisällönanalyysi; teksianalyysi; saksan kieli; alustatalous; alustatyö;

Biografia

Työskentelen koordinaattorina tutkimusrahoitusyksikön projektikoordinaattoritiimissä. Koordinoin työtieteiden verkosto TCLS:n koulutus-, tutkimus- ja YVV-toimintaa sekä vastaan yksikön yleisistä hallinnon ja viestinnän tehtävistä. Osallistun Työelämän ja henkilöstöasioiden TYHE-opintokokonaisuuden koordinointiin, suunnitteluun ja opetukseen. 

Toimin kieli- ja käännöstieteiden tohtoriohjelma Utulingin väitöskirjatutkijana saksan kielen oppiaineessa. Tutkimus

Teen väitöskirjaa saksan kielen oppiaineessa alustatyöstä EU:ssa.

Tutkin englanninkielisessä artikkeliväitöskirjassani keskustelua alustatyöstä, sen asemasta ja sen saamista merkityksistä eri toimijoiden ja vaikuttajien näkökulmasta EU:n talous- ja kulttuurialueella. Tutkimuskysymyksiäni on muun muassa: 

1. Millä tavoin alustatyötä kuvataan saksankielisessä ja suomenkielisessä kirjoitetussa mediassa v. 2017-2021 ja millaisia eroja alustatyön saamissa merkityksissä on kielten välillä?
2. Millä tavoin alustatyöntekijät puhuvat alustatyöstä Saksassa ja Suomessa?
3. Millä tavoin kansainvälisten työmarkkinoiden toimijat asemoivat alustatyön? 
4. Millaisia työnantajakuvaan ja yhteiskunnalliseen toimijuuteen liittyviä representaatioita alustayritykset tuottavat?

Aineistoina käytän verkossa julkaistuja sanomalehtiartikkeleita, haastatteluja, Kansainvälinen työjärjestö ILO:n julkaisemia asiakirjoja sekä työtä välittävien alustojen verkkosivuja ja julkisia kanavia. 

Väitöskirjatyön tavoitteena on tuottaa moniääninen kuva alustatyöstä ja sitä koskevasta keskustelusta. Opetus

Toimin vastuuopettajana TYHE3 Työelämän perustietoa sekä TYHE5 Työelämän ajankohtaisia aiheita opintojaksoilla. Julkaisut


Last updated on 2022-09-09 at 11:04