Lauri Heinonen
 

  • tohtorikoulutettava (tutkijakoulut)tilastotiede (matematiikan ja tilastotieteen laitos)


lauri.k.heinonen@utu.fi
ORCID-tunnistehttps://orcid.org/0000-0001-6357-0041

LinkedIn
Asiantuntijuusalueet
dimensionpienennysmenetelmät; ydinmenetelmät; tilastollinen oppiminen

Biografia

Aloitin opinnot Turun yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksella syksyllä 2015 ja valmistuin 2021 filosofian maisteriksi pääaineenani tilastotiede. Olen aina ollut kiinnostunut sekä tilastotieteestä että matematiikasta ja opiskelinkin molempia yhtä paljon. Lisäksi minua on aina kiinnostanut (kanssa-)opiskelijoiden opastaminen ja opiskelijoiden etujen valvonta yliopistolla. Pro gradu -työni ”Ydinmenetelmä riippumattomien komponenttien analyysiin” käsitteli ydinpääkomponenttianalyysin ajatusten laajentamista riippumattomien komponenttien analyysiin. Väitöskirjatutkimuksessani, jonka aloitin 2022, jatkan samojen teemojen eli ydin- ja dimensionpienennysmenetelmien tutkimusta.Tutkimus

Tällä hetkellä tutkin, miten mm. ydinmenetelmien ajatusten avulla voidaan kehittää epälineaarisia, robusteja ja harvoja menetelmiä dimensionpienennykseen. Tutkimuksessani yhdistyy teoreettinen tarkastelu ja menetelmäkehitys sekä laskennallinen ja simulaatioihin perustuva menetelmien arviointi.Opetus

Olen erityisen kiinnostunut opetuksesta ja opiskelijoiden neuvonnasta. Tällä hetkellä toimin opettajatuutorina ja keväällä 2023 pidin harjoituksia Monimuuttujamenetelmät-kurssilla. Vuonna 2023 suoritin myös Yliopistopedagogiikan perusteet -kurssin. Aiemmin olen luennoinut Abstraktin matematiikan pohjatietokurssia ja Matemaattisen kirjoittamisen kurssia sekä vastannut yhdestä aihealueesta Tilastollisen oppimisen jatkokurssilla. Lisäksi olen pitänyt harjoituksia lukuisilla perus- ja aineopinto- sekä sivuainekursseilla.
Last updated on 2024-09-01 at 14:39