Miikka Korventaustamiikka.korventausta@utu.fi

+358 29 450 3718

+358 50 465 9530

Assistentinkatu 7

Turku


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0002-2873-3463

Asiantuntijuusalueet
yhteiskuntaopin opetus; poliittinen kiinnittyminen, tutkiva oppiminen; toiminnalliset opetusmenetelmät; simulaatio-oppiminen

Biografia

Olen väitöskirjatutkija kasvatustieteiden tiedekunnassa. Tutkin koulutuksen merkitystä nuorten poliittisessa kiinnittymisessä ja työskentelen Tampereen yliopistolla Education, Political Efficacy and Informed Citizenship (EPIC) -tutkimushankkeessa.

Aloitin kasvatustieteiden opiskelun Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella 2010 ja valmistuin luokanopettajaksi 2017. Työskentelin vuosina 2017 - 2019 projektitutkijana EU:n H2020 -hankkeissa Next-Lab, Open Schools for Open Societies ja Ark of Inquiry.

  • Next-Lab-hankkeessa kehitimme virtuaalisia tutkivan oppimisen kokonaisuuksia peruskouluun ja toisen asteen opetukseen.
  • Open Schools for Open Societies -hankkeessa edistimme avoimen koulukulttuurin sekä tutkivan oppimisen menetelmien leviämistä kouluihin.
  • Ark of Inquiry -hankkeessa edistettiin tutkivan oppimisen menetelmien käyttöä kouluissa.


Tutkimus

Tutkin väitöskirjassani nuorten yhteiskunnallista ja poliittista kiinnittymistä sekä koulutuksen yhteyttä niiden kehittymiseen. Teen tutkimusyhteistyötä Suomen akatemian rahoittaman Education, Political Efficacy and Informed Citizenship (EPIC) -tutkimushankkeen (2019–2023) kanssa, jossa selvitetään koulutuksen merkitystä kansalaispätevyyden kehittymisessä.
Opetus
Julkaisut


Last updated on 2022-17-08 at 08:08