Mirva Heikkilämirva.heikkila@utu.fi

+358 29 450 3877

+358 50 500 4937

Assistentinkatu 5

Turku


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0002-6873-3943

Academic Twitter
Asiantuntijuusalueet
korkeakoulutus; ammatillinen kehittyminen; opetus ja opettajan työ; opettajankoulutus; toimijuus; opiskelijavalinnat; kehollisuus; työurat; narratiivinen tutkimus; affekti; sosiomaterialismi/uusmaterialismi

Biografia


Työskentelen tohtorikoulutettavana Opettajankoulutuslaitoksella. Toimin myös Oppimisen ja opetuksen tutkimuskeskus CERLIn koordinaattorina. Lisäksi toimin Aikuiskasvatuksen tutkimusseura ATSn tiedottajana. Taustaltani olen kasvatustietelijä (KM) ja juristi OTM, VT).

Aikaisempi työkokemukseni kasvatustieteen alalla koostuu yliopisto-opettajan työstä Kasvatustieteiden laitoksella ja projektipäällikön työstä Opettajankoulutuksen valinnat - Ennakoivaa tulevaisuustyötä (OVET) -hankkeessa (www.sites.utu.fi/ovet) .
Tutkimus

Olen kiinnostunut oppimisesta ja opettamisesta korkeakoulutuksessa sekä ammatillisesta kehittymisestä työelämässä. Väitöstutkimukseni käsittelee toimijuutta opettajankoulutuksessa. Lisäksi tutkin tai olen tutkinut opetussuunnitelmia, opettajan osaamista ja opiskelijavalintoja, sekä kehollisuutta, materiaalisuutta ja affekteja korkeakoulutuksessa ja työelämässä. 

Opetus

Opetan tai olen opettanut mm. laadullisia tutkimusmenetelmiä ja tutkimustaitoja laajemmin, työelämäopintoja, koulutuksen hallintoa, koulutuksen arviointia ja kandidaatintutkielmaopintoja. Olen toiminut opettajatuutorina.


Julkaisut


Last updated on 2021-09-09 at 17:33