Mirva Heikkilämirva.heikkila@utu.fi

+358 29 450 3877

+358 50 500 4937

Assistentinkatu 5

Turku


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0002-6873-3943

Academic Twitter
Asiantuntijuusalueet
korkeakoulutus; ammatillinen kehittyminen; opetus ja opettajan työ; opettajankoulutus; toimijuus; identiteetit; ammatillinen tieto; kehollisuus; työurat; diskurssianalyysi; kerronnallisuus; sosiomaterialismi/uusmaterialismi

Biografia


Työskentelen tutkijana Opettajankoulutuslaitoksella. Toimin myös Oppimisen ja opetuksen tutkimuskeskus CERLIn koordinaattorina. Lisäksi toimin Aikuiskasvatuksen tutkimusseura ATSn tiedottajana. Taustaltani olen kasvatustietelijä (KM, väit.) ja juristi (OTM, VT).

Aikaisempi työkokemukseni kasvatustieteen alalla koostuu väitöskirjatyön lisäksi yliopisto-opettajan työstä Kasvatustieteiden laitoksella ja projektipäällikön työstä Opettajankoulutuksen valinnat - Ennakoivaa tulevaisuustyötä (OVET) -hankkeessa (www.sites.utu.fi/ovet) .
Tutkimus

Olen kiinnostunut oppimisesta ja opettamisesta korkeakoulutuksessa sekä ammatillisesta kehittymisestä työelämässä. Tarkastelen näitä aiheita tiedon lukutaidon näkökulmasta. Väitöstutkimukseni käsitteli opettajaopiskelijoiden ja luokanopettajien toimijuutta teorian ja käytännön yhteensovittamisessa. Lisäksi tutkin tai olen tutkinut urasiirtymiä, opetussuunnitelmia, opettajan osaamista ja opiskelijavalintoja, sekä kehollisuutta, materiaalisuutta ja affekteja korkeakoulutuksessa ja työelämässä. 

Opetus

Opetan tai olen opettanut mm. laadullisia tutkimusmenetelmiä ja tutkimustaitoja laajemmin, työelämäopintoja, koulutuksen hallintoa, koulutuksen arviointia ja kandidaatintutkielmaopintoja. Olen toiminut opettajatuutorina ja kehittänyt opetusta, muun muassa ollut mukana kehittämässä Moniulotteisen opettajan osaamisen prosessimallin (MAP). Ks. tarkempi kuvaus opetuskokemuksestani englanninkielisestä sivuversiosta. 
Julkaisut
null
null
1/2
null
null


Last updated on 2022-07-07 at 02:18