Jerkko Holmi
 

  • väitöskirjatutkijapoliittinen historia (filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos)


javhol@utu.fiTyöhuone275


ORCID-tunnistehttps://orcid.org/0000-0003-2263-9924

Asiantuntijuusalueet
Kehitysyhteistyö; Kylmä sota; Suomen ulkopolitiikka; Suomen Afrikka-suhteet; Urheilu osana yhteiskunnan ilmiöitä

Biografia
Tutkimus

Kirjoitan parhaillaan väitöskirjaani, jossa käsittelen suomalaisten poliittisen toimijoiden, vientiyritysten sekä kristillisten lähetysseurojen perusteita suhteille eteläiseen Afrikkaan 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa. Tarkoituksena on ennen kaikkea vastata siihen, miksi suhteita Afrikkaan haluttiin luoda ja mitkä olivat ne perusteet, joilla se perusteltiin itselle ja muille. Tämän lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, millä tavoin kansalliset ja kansainväliset muutokset vaikuttivat käytettyihin perusteisiin.Julkaisut


Last updated on 2023-12-07 at 12:26