Jerkko Holmijavhol@utu.fi
ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0003-2263-9924

Asiantuntijuusalueet
Kehitysyhteistyö; Kylmä sota; Suomen ulkopolitiikka; Urheilu osana yhteiskunnan ilmiöitä

Biografia
Tutkimus

Kirjoitan parhaillaan väitöskirjaani, jossa käsittelen suomalaisten poliittisen toimijoiden, vientiyritysten sekä kristillisten lähetysseurojen perusteita kehitysyhteistyötoiminnalle eteläisessä Afrikassa 1980-luvun puolivälistä 1990-luvun puoliväliin. Tarkoituksena on ennen kaikkea vastata siihen, miksi kehitysyhteistyötä Afrikkaan haluttiin tehdä ja mitkä olivat ne perusteet, joilla se perusteltiin itselle ja muille. Tämän lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, millä tavoin kansalliset ja kansainväliset muutokset vaikuttivat käytettyihin perusteisiin.Julkaisut


Last updated on 2022-20-01 at 18:47