Jerkko Holmi


  • Doctoral Student, Contemporary History (Department of Philosophy, Political Science and Contemporary History)


javhol@utu.fi
ORCID identifier: https://orcid.org/0000-0003-2263-9924

Areas of expertise
Kehitysyhteistyö; Kylmä sota; Suomen ulkopolitiikka; Urheilu osana yhteiskunnan ilmiöitä

Biography
Research

Kirjoitan parhaillaan väitöskirjaani, jossa käsittelen suomalaisten poliittisen toimijoiden, vientiyritysten sekä kristillisten lähetysseurojen perusteita kehitysyhteistyötoiminnalle eteläisessä Afrikassa 1980-luvun puolivälistä 1990-luvun puoliväliin. Tarkoituksena on ennen kaikkea vastata siihen, miksi kehitysyhteistyötä Afrikkaan haluttiin tehdä ja mitkä olivat ne perusteet, joilla se perusteltiin itselle ja muille. Tämän lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, millä tavoin kansalliset ja kansainväliset muutokset vaikuttivat käytettyihin perusteisiin.Publications


Last updated on 2022-20-01 at 18:47