Leena Kolehmainen
FT

  • professori, saksan kieli (kieli- ja käännöstieteiden laitos)


leena.kolehmainen@utu.fi

+358 29 450 3499

+358 50 434 9550

Arcanuminkuja 1

Turku

Työhuone: 303


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0003-2746-7201

Academia.edu

ResearchGateAsiantuntijuusalueet
Vertaileva/kontrastiivinen kielentutkimus; kielioppi (prefiksi- ja partikkeliverbit, kieliopillistuminen, syntaksin ja semantiikan suhde, (vaihteleva) valenssi, sääverbit, passiivi); monikielisyys; kielimaisematutkimus; kielitieteellinen kääntämisen ja käännettyjen tekstien tutkimus; saksan kieli; suomen kieli.

Biografia

Saksan kielen professori (2017-), Kieli- ja käännöstieteiden laitos, Turun yliopisto.

Germaanisen filologian dosentti, Helsingin yliopisto (2011-).

FT, germaaninen filologia, Helsingin yliopisto (2005).

FM, germaaninen filologia, Jyväskylän yliopisto (1997).Tutkimus

Tutkin parhaillaan monikielisyyttä eri näkökulmista. Olen kiinnostunut teollisuuden kielellisistä kulttuurivaikutuksista, yksilöiden ja yhteisöjen monikielisyydestä ja kielimaisemista. Minua kiinnostavat kieli- ja käännöspolitiikka sekä kieliasenteet.

Aikaisemman tutkimukseni avainsanoja ovat mm.: vähemmistökielten kääntäminen, kääntäminen kielikontaktina, käännettyjen tekstien korpuslingvistinen tutkimus, prefiksi- ja partikkeliverbit, passiivi, meteorologisten ilmausten syntaksi, vertaileva kielentutkimus, valenssi / syntaksin ja semantiikan suhde, ei-ammattillisen kääntämisen tutkimus, adpositioiden kieliopillistuminen.

Olen julkaissut yhden monografian ja lukuisia vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita kieli- ja käännöstieteen alalta ja niiden risteyskohdista. Yhdessä koti- ja ulkomaisten kollegoiden kanssa olen toimittanut yht. 19 tieteellistä julkaisua (suomen-, saksan- ja englanninkielisiä kokoomateoksia sekä tieteellisten lehtien teemanumeroita).Opetus

Opetustehtäviini kuuluu pro gradu -tutkielmien ja väitöskirjojen ohjaus sekä eri kielentutkimuksen suuntauksia koskeva luento- ja seminaariopetus kandidaatti- ja maisteriopinnoissa.Julkaisut
null
null
1/2
null
null


Last updated on 2022-09-08 at 17:38