Minna Vanhala-Haukijärvi
 FM, laillistettu puheterapeutti

  • väitöskirjatutkijalogopedia (psykologian ja logopedian laitos)
  • yliopisto-opettajalogopedia (psykologian ja logopedian laitos)


minna.vanhala-haukijarvi@utu.fiTyöhuone348

Tavattavissa maanantaisin ja tiistaisin tai sopimuksen mukaan.

Asiantuntijuusalueet
Puhemotoriset häiriöt, puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot, kliiniset taidot

Biografia

Olen valmistunut Oulun yliopistosta vuonna-2001 (FM, logopedian koulutusohjelma). Olen työskennellyt valmistumisestä lähtien kliinisenä puheterapeuttina sekä aikuisneurologisten että lastenneurologisten asiakkaiden kanssa. Keskeisimpinä kuntoutusalueina ovat olleet puhemotoriset häiriöt ja puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot. Vuodesta 2017 alkaen olen työskennellyt osa-aikaisena yliopisto-opettajana Turun yliopistossa. Tutkimus

Teen väitöskirjatutkimusta Finnbrain-projektissa varhaisen ääntelyn yhteydestä myöhempään fonologiseen kehitykseen.Opetus

Kehityksellisten  puhehäiriöiden arviointi ja kuntoutus, hankittujen häiriöiden toiminnallisen kommunikoinnin arviointi ja kuntoutus,  puhetta tukevat ja korvaavat keinot kommunikoinnissa, anatomia ja fysiologia logopediassa, kliinisiin taitoihin liittyvä opetus - ja ohjaus. Moniammatillinen työskentely on keskeinen osa-alue opetusta moniammatillisen klinikkakurssin ja Sote-akatemiayhteistyön kautta. Julkaisut


Last updated on 2022-30-11 at 01:20