Jaakko Viljamaa
 

  • Nursing Science (Department of Nursing Science)
  • Doctoral ResearcherSurgery (Department of Clinical Medicine)


jaakko.k.viljamaa@utu.fi

Last updated on 2023-12-07 at 12:20