Ville Kaukonen
 M.Sc. (Econ. & Bus. Adm.) / KTM (laskentatoimi ja rahoitus)


ville.kaukonen@utu.fiTyöhuone362

Vastaanotto sopimuksen mukaan

ORCID-tunnistehttps://orcid.org/0000-0003-0264-9332

ResearchGate profile
Asiantuntijuusalueet
Rahoitus ja ekonometria; Ohjelmointikielet (MATLAB, Python, R, VBA); Tilastollinen data-analyysi; Kvantitatiivinen mallintaminen ja optimointi

Biografia

Olen valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Turun kauppakorkeakoulusta vuonna 2022 pääaineenani laskentatoimi ja rahoitus. Opintojeni aikana erikoistuin kvantitatiiviseen rahoitukseen ja kirjoitin Pro Gradu -tutkielmani salkunhoidosta ja siihen liittyvästä riskienhallinnasta. Laaja-alainen työni palkittiin laudatur-arvosanalla. Sivuaineenani olen opiskellut yritysjuridiikkaa, ja keskittynyt erityisesti vero-, yhtiö-, ja sopimusoikeuteen. Suomen, ruotsin ja englannin lisäksi ​puhun sujuvasti myös venäjää.


Opinnäytetyöhön liittyvä tutkimus- ja kirjoitusprosessi herätti kiinnostukseni osakemarkkina-analyyseihin sekä algoritmisten sijoitusstrategioiden kehittämiseen. Toimin tällä hetkellä väitöskirjatutkijana Turun kauppakorkeakoulussa sekä suoritan jatko-opintoja Graduate School of Financessa Helsingissä. Tavoitteenani on kirjoittaa väitöskirja koneoppimisen sovellettavuudesta kasvuoptimaalisessa portfolion hallinnassa. Tutkimus

Tämänhetkinen tutkimukseni keskittyy kvantitatiiviseen rahoitukseen, erityisesti portfolio-optimointiin ja riskienhallintaan.Opetus
Julkaisut


Last updated on 2023-12-07 at 12:18