Marja Jalava
Professor, PhD


marja.jalava@utu.fi

+358 29 450 3474

+358 50 329 0723

Arcanuminkuja 1

Turku


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0002-3685-8506

Asiantuntijuusalueet
Suomen ja Pohjoismaiden historia, 1800- ja 1900-luku; historiankirjoituksen historia; aatehistoria; tunteiden historia; sukupuolihistoria (erit. maskuliinisuudet)

Biografia

Toimin kulttuurihistorian ma. professorina Turun yliopistossa 1. elokuuta 2017 - 31. joulukuuta 2021. Olen valmistunut filosofian tohtoriksi Suomen ja Pohjoismaiden historian alalta Helsingin yliopistosta 2005. Vuosina 2006-2010 työskentelin postdoc-tutkijana Historian laitoksella (HY). Vuosina 2010-2015 toimin akatemiatutkijana Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella (HY). Vuonna 2014 minut nimitettiin poliittisen historian yliopistonlehtoriksi (HY). Olen lisäksi hoitanut määräaikaista professuuria Tampereen yliopistossa (Suomen historia, 2012-2013) ja Turun yliopistossa (poliittinen historia, 2016-2017).Tutkimus

Tutkimukseni sijoittuu Suomen ja muiden Pohjoismaiden modernin historian alueelle. Olen ollut jo pitkään kiinnostunut nationalismin ja kulttuuriradikalismin historiasta "pitkän 1800-luvun" aikana. Olen myös tutkinut hyvinvointivaltion historiaa etenkin koulutuksen ja yliopistojärjestelmän näkökulmasta. Viime vuosina olen keskittynyt tutkimuksissani erityisesti historiankirjoituksen historiaan ja tunteiden historiaan.Opetus

Kulttuurihistorian ma. professorina minulla on laaja vastuu kulttuurihistorian syventävistä opinnoista ja tohtorikoulutettavien ohjauksesta. Viime vuosina olen luennoinut aine- ja syventävien opintojen tasolla etenkin historiankirjoituksen historiasta ja teoriasta, visuaalisen kulttuurin poliittisista ulottuvuuksista sekä modernin valtion ja kansalaisyhteiskunnan muotoutumisesta.Julkaisut


Last updated on 2022-02-01 at 01:31