Minna Taipalemltaip@utu.fi
ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0002-7020-8304

Asiantuntijuusalueet
Monikulttuurinen sosiaalityö; yhteisölähtöisyys; yhteisöllinen väkivalta; uskontotietoiset työkäytännöt

Biografia

Työskentelen projekti ja väitöskirjatutkijana LAMPE-tutkimushankkeessa ja toimin vierailevana opettajana ja luonnoijana sosiaalityön oppiaineessa. Olen valtiotietiden maisteri, sosiaalityöntekijä, sosionomi (AMK) sekä monikulttuurisuuden asiantuntija. 

Last updated on 2023-10-01 at 19:13