Minna Taipale
 


mltaip@utu.fi
ORCID-tunnistehttps://orcid.org/0000-0002-7020-8304

Asiantuntijuusalueet
Monikulttuurinen sosiaalityö; yhteisölähtöisyys; yhteisöllinen väkivalta; uskontotietoiset työkäytännöt

Biografia

Toimin väitöskirjatutkijana ja työskentelen projektitutkijana Taloussosiaalityö lapsiperheissä-tutkimushankkeessa. Toimin lisäksi tuntiopettajana sosiaalityön oppiaineessa. Olen valtiotieteiden maisteri, laillistettu sosiaalityöntekijä, sosionomi (AMK) sekä monikulttuurisuuden asiantuntija. 
Tutkimus
Julkaisut


Last updated on 2023-10-11 at 17:38