Minna Taipalemltaip@utu.fi
ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0002-7020-8304

Asiantuntijuusalueet
Monikulttuurinen sosiaalityö; yhteisölähtöisyys; yhteisöllinen väkivalta; uskontotietoiset työkäytännöt


Last updated on 2022-07-07 at 14:57