Riikka Taavetti
 Sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtori, VTT

sukupuolentutkimus

riikka.taavetti@utu.fi

+358 29 450 3136

+358 50 571 5680

Arcanuminkuja 1

Turku


ORCID-tunnistehttps://orcid.org/0000-0001-9601-2206

Asiantuntijuusalueet
seksuaalisuuden historia; queer-historia; sateenkaarihistoria; sukupuolihistoria; muistitietotutkimus

Biografia

Työskentelen sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtorina ja erityisaloihini kuuluvat seksuaalisuuden historia, queer-historia ja muistitietotutkimus.Tutkimus

Olen tutkinut seksitutkimuksen tieteenhistoriaa sekä muistin politiikkaa ja muistitietoa Suomessa ja Virossa. Tällä hetkellä minulla on menossa tutkimushanke Sateenkaarisilta: Viron ja Suomen queer-historialliset yhteydet. Hankkeessa työskenteli tutkimusavustajana VTK Niklas Koskinen (Helsingin yliopisto).Tutkimukseen kuuluu kaksi osahanketta:

  • Estonian-Finnish Lesbian Networks in the Early 1990s: Remembered and Narrated Transnational Connections -osahankkeessa tutkimme yhdessä Rebeka Põldsamin (Tarton yliopisto) kanssa virolaisten ja suomalaisten lesbonaisten verkostoja 1990-luvun alussa muistitietohaastattelujen sekä aikalaisaineistojen avulla
  • Kuviteltu, tunnettu ja koettu Itä-Eurooppa suomalaisessa queer-lehdistössä -osahankkeessa tarkastelen, miten neuvosto-Viroa, Neuvostoliittoa ja muita Itä-Euroopan sosialistimaita käsiteltiin suomalaisissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille suunnatuissa lehdissä 1960-luvun lopulta 1990-luvun alkupuolelle.


Lisäksi olen mukana tutkimushankkeessa Cruising the Baltic Sea: Nation, Gender and Sexuality in pleasure-based ferry traffic between Finland, Åland and Sweden (hankkeen johtaja Katarina Mattsson, Södertörnin yliopisto), jossa tutkin ruotsinlaivoja kulttuurisena ilmiönä erityisesti seksuaalisuuden rakentumisen näkökulmasta. Olen myös työryhmän jäsen SEXDEM-tutkimushankkeessa (hankkeen johtaja Katja Kahlina, Helsingin yliopisto: https://sexdem.org/)Opetus

Lukuvuonna 2023-24 opetan seuraavat kurssit:

  • SUPU1001 Sukupuolentutkimuksen perusteet
  • SUPU110P/MGEN0020/SUPU213S Aint’ I a Woman? Manifestos in Feminist Thought
  • MGEN0006/SUPU118A Advanced Introduction to Gender Theories
  • SUPU211S/ MGEN0018 Feminist Epistemologies


Lisäksi vierailen muiden opettajien kursseilla, otan vastaan tentti- ja esseesuorituksia sekä ohjaan opinnäytetöitä.

Julkaisut


Last updated on 2023-28-08 at 09:41