Riikka Taavetti
VTT

sukupuolentutkimus

riikka.taavetti@utu.fi

+358 29 450 3136

+358 50 571 5680

Arcanuminkuja 1

Turku


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0001-9601-2206

Asiantuntijuusalueet
seksuaalisuuden historia; queer-historia; sateenkaarihistoria; sukupuolihistoria; muistitietotutkimus

Biografia

Työskentelen sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtorina ja erityisaloihini kuuluvat seksuaalisuuden historia, queer-historia ja muistitietotutkimus.Tutkimus

Olen tutkinut seksitutkimuksen tieteenhistoriaa sekä muistin politiikkaa ja muistitietoa Suomessa ja Virossa. Tällä hetkellä tutkin osana SEXDEM-hanketta homoseksuaalisuudesta käytävää poliittista keskustelua Virossa ja Ruotsissa. Toinen meneillään oleva tutkimushankkeeni on Estonian-Finnish Lesbian Networks at the Early 1990s: Remembered and Narrated Transnational Connections (yhdessä Rebeka Põldsamin, Tarton yliopisto, kanssa). Hanke tutkii virolaisten ja suomalaisten lesbonaisten verkostoja 1990-luvun alussa muistitietohaastattelujen sekä aikalaisaineistojen avulla.Opetus

Lukuvuonna 2022-23 opetan seuraavat kurssit:

  • SUPU1001-3013 Sukupuolentutkimuksen perusteet
  • SUPU1003-3009 Feministinen tieteenkritiikki
  • SUPU116P-3001 Sukupuolentutkimuksen käytännöt: Kuinka sukupuolta luetaan ja kirjoitetaan
  • SUPU123P Sukupuoli ja seksuaalisuus historiantutkimuksessa: teoreettisia ja metodologisia näkökulmia
  • SUPU2028 Nordic Gendered Norms and Practices


Lisäksi otan vastaan tentti- ja esseesuorituksia sekä ohjaan opinnäytetöitä.

Julkaisut


Last updated on 2022-14-09 at 13:31