Risto Haverinen
Dr Soc.Sci.

Sociology

risto.haverinen@utu.fi

+358 40 775 6274

Assistentinkatu 7

Turku

Työhuone: 365


Asiantuntijuusalueet
Asumisen tutkimus; naapuruussuhteet; naapurikiistat; ympäristösosiologia; elinympäristön ongelmat; kaupunkisosiologia; kvalitatiiviset menetelmät

Biografia

Valmistuin valtiotieteen maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 1992, pääaineena sosiologia. Silloisella Sosiologian laitoksella oli käynnissä useita ympäristösosiologian alan tutkimushankkeita, joissa työskentelin tutkimusassistenttina ja tutkijana jo gradua tehdessäni. Vuonna 1997 muutin työn perässä Helsinkiin Suomen ympäristökeskuksen määräaikaiseksi tutkijaksi ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) kehittämisprojektiin. Projektin päätyttyä toimin projektitutkijana noin vuoden silloisessa Stakesissa (nyk. THL) sosiaalisten vaikutusten arvioinnin (SVA) kehittämistehtävissä. Hakeuduin Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan jatko-opiskelijaksi syksyllä 2000. Väitöskirjani tein ympäristöpolitiikan professori (emeritus) Ilmo Massan johtamassa "Environmental Policies of Everyday Life" -hankkeessa. Väitöksen jälkeen työskentelin projektitutkijana Helsingin kaupungin tietokeskuksessa ja projektipäällikkönä opetusvirastossa. Määräaikaisten tehtävien päätyttyä Helsingissä palasin takaisin Turun yliopistoon erikoistutkijaksi sosiologian professori Hannu Ruonavaaran johtamaan hankkeeseen "Neighbouring and Neighbour Disputes in Contemporary Society". Sittemmin olen tutkinut naapuruussuhteita ja -kiistoja, naapurustojen erityispiirteitä ja yhteisöllisyyttä sekä asumisen arvostuksia ja asumispreferenssejä useassa eri projektissa. Tutkimus

Tutkimusintressini liittyvät yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen, asumisen tutkimukseen, kaupunkisosiologiaan ja näiden alojen kehittämishankkeisiin. Viime aikoina olen tutkinut asumisen arvostuksia ja asumispreferenssejä, naapuruussuhteita ja -kiistoja sekä naapurustoja ja niiden erityispiirteitä. Ympäristösosiologinen väitöskirjani käsitteli ympäristöongelman rakentumista kaupunkiasumisen arjessa. Hankkeeni edustavat valtaosin kvalitatiivista empiiristä sosiaalitutkimusta. Kokemusta on karttunut varsinkin teemahaastattelu- ja vuoropuheluaineistojen analysoimisesta lukuisissa eri projekteissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Opetus

Olen luennoinut naapuruussuhteista ja -kiistoista, asumisen tutkimuksesta ja kaupunkilaisten elinympäristöongelmista eri yhteyksissä, koordinoinut Naapurisuhteiden sosiologiaa -luentokurssia vuosina 2015-17 ja suunnitellut verkkokurssin samasta aihepiiristä vuonna 2018. Julkaisut
null
null
2/2
null
null


Last updated on 2021-24-09 at 02:17