Risto Haverinen
Dr Soc.Sci.

Sociology

risto.haverinen@utu.fi

+358 40 775 6274

Assistentinkatu 7

Turku

Office: 365


Areas of expertise
Housing studies; environmental sociology; neighborhoods; neighborhood community; neighbor disputes; housing preferences; qualitative methods

Biography

Valmistuin valtiotieteen maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 1992, pääaineena sosiologia. Silloisella Sosiologian laitoksella oli käynnissä useita ympäristösosiologian alan tutkimushankkeita, joissa työskentelin tutkimusassistenttina ja tutkijana jo gradua tehdessäni. Vuonna 1997 muutin työn perässä Helsinkiin Suomen ympäristökeskuksen määräaikaiseksi tutkijaksi ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) kehittämisprojektiin. Projektin päätyttyä toimin projektitutkijana noin vuoden silloisessa Stakesissa (nyk. THL) sosiaalisten vaikutusten arvioinnin (SVA) kehittämistehtävissä. Hakeuduin Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan jatko-opiskelijaksi syksyllä 2000. Väitöskirjani tein ympäristöpolitiikan professori (emeritus) Ilmo Massan johtamassa "Environmental Policies of Everyday Life" -hankkeessa. Väitöksen jälkeen työskentelin projektitutkijana Helsingin kaupungin tietokeskuksessa ja projektipäällikkönä opetusvirastossa. Määräaikaisten tehtävien päätyttyä Helsingissä palasin takaisin Turun yliopistoon erikoistutkijaksi sosiologian professori Hannu Ruonavaaran johtamaan hankkeeseen "Neighbouring and Neighbour Disputes in Contemporary Society". Sittemmin olen tutkinut naapuruussuhteita ja -kiistoja, naapurustojen erityispiirteitä ja yhteisöllisyyttä sekä asumisen arvostuksia ja asumispreferenssejä useassa eri projektissa. Research

I have a background in environmental sociology. Recently, I've been studying housing preferences (ReCiDi-project), neighbouring and neighbour disputes. In my doctoral thesis I analysed the reaction of urban residents to problems and disturbing factors in their living environment, as well as their ways of doing something about these problems. The theme of neighbour relations and disputes emerged in that research. In further studies I have investigated these social dynamics of the neighbourhood, i.e. intervention and adaptation, including patterns of neighbouring and modes of intervention in cases of dispute (e.g. Kouvo, A. & Haverinen R. 2017. Dealing with Disturbances: Intervention and Adaptation in Finnish Neighbourhoods. Urban Studies 54:16. Sage Journals, DOI: 10.1177/0042098016684732).Teaching

Olen luennoinut naapuruussuhteista ja -kiistoista, asumisen tutkimuksesta ja kaupunkilaisten elinympäristöongelmista eri yhteyksissä, koordinoinut Naapurisuhteiden sosiologiaa -luentokurssia vuosina 2015-17 ja suunnitellut verkkokurssin samasta aihepiiristä vuonna 2018. Publications
Go to first page
Go to previous page
2 of 2
Go to next page
Go to last page


Last updated on 2021-24-09 at 02:17