Minna-Liina Ojala
MSc


milioj@utu.fi

+358 29 450 4761

+358 50 476 6664

Rehtorinpellonkatu 3

Turku


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0002-6871-9332

LinkedIn

UTU Global South NetworkAsiantuntijuusalueet
ihmismaantiede; eritaustaisten ihmisten yhteistyö; rytmianalyysi; tiedon jalostumisen prosessit; liikkuvuus; kehitystutkimus; Huippuvuoret; Tansania

Tutkimus

Tutkin eritaustaisten ja mobiilien ihmisten yhteistyötä sekä sosiaalisen ja luonnonympäristön yhteenkietoutumista ja roolia tiedon jalostumisen prosesseissa. Opetus

Toimin syyslukukauden 2018 yliopisto-opettajana maantieteessä. Tehtävänä kurssien suunnittelu, toteutus ja suoritusten arviointi. Kursseja, joissa olin mukana: Teoria, metodologia ja alueet maantieteessä, Talousmaantiede, Ihmismaantieteen kenttäkurssi, Maantieteen tutkimuskurssi, Development and Geography.Julkaisut


Last updated on 2022-30-06 at 02:20