Heli Jokela
PhD

Turku Bioscience

heli.jokela@utu.fi

Tykistökatu 6 B

Turku

Biocity

Työhuone: +358414626607


ORCID-tunniste: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-1839-7870

Rantakari Group

@JokelaHeliAsiantuntijuusalueet
Immunologia; Metabolia; Fysiologia; Endokrinologia; Lisääntyminen

Julkaisut


Last updated on 2022-29-06 at 02:30