Reeta Kangas
PhD

Art History, Musicology and Media Studies

rekang@utu.fi
ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0003-0664-3341

Asiantuntijuusalueet
Neuvostoliitto; Venäjä; Venäjän taide; Neuvostoliiton taide; propaganda; visuaalinen propaganda; Neuvostoliiton propaganda; propagandataide; Venäjän propagandaperinne; eläimet venäläisessä kulttuurissa; eläimet kulttuurisina objekteina;

Biografia

Väittelin Turun yliopiston venäjän kielen oppiaineesa tammikuussa 2017. Väitöskirjassani tarkastelin eläinsymboliikkaa ja eläinhahmojen funktioita neuvostoliittolaisen Kukryniksy-kolmikon kylmän sodan ajan pilapiirroksissa. Olen aiemmin tehnyt MPhil-tutkinnon Bristolin yliopistossa Englannissa ja FM-tutkinnon Turun yliopistossa. Vapaa-ajallani juoksen, luen, pelaan, neulon ja harrastan filmikuvausta – olen erityisen innostunut vanhoista neuvostoliittolaisista kameroista
Tutkimus

Tutkimukselliset kiinnostuksen kohteeni ovat laajat ja monitieteiset. Olen erityisen kiinnostunut Venäjän ja Neuvostoliiton taiteesta, poliittisesta taiteesta, propagandasta (erityisesti visuaalisesta), yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta eläintutkimuksesta (human-animal studies), kehysteoriasta sekä taiteesta, jossa yhdistyvät kuva ja teksti, esimerkiksi pilapiirroksista ja sarjakuvasta. Tutkimuksessani keskityn erityisesti tarkastelemaan miten taidetta käytetään muokkaamaan ihmisten näkemyksiä ja vahvistamaan valtion luomaa "virallista" maailmankuvaa sekä manipuoloimaan niitä kehyksiä, joiden puitteissa ihmiset ymmärtävät ja käsittävät maailmaa. Erityinen mielenkiinnon kohteeni on, miten eläinsymboliikkaa käytetään vaikuttamisen välineenä ja miten se osaltaan vaikuttaa siihen, miten ihmiset näkevät eläimet.
Opetus

Erikoisosaamiseni on neuvostopropagandaa, erityisesti kuvallista propagandaa, käsittelevissä kursseissa.Julkaisut


Last updated on 2022-08-04 at 02:20