Virpi Sulosaari
PhD, RN

Department of Nursing Science

virsul@utu.fi
ORCID-tunniste: https://orcid.org/virpi.sulosaari@utu.fi

Asiantuntijuusalueet
Terveysalan koulutus
Laajavastuisten tehtävänkuvien kehittäminen
Sairaanhoitajien ja sairaanhoitajaopiskelijoiden lääkehoidon osaaminen
Syöpäsairaanhoitajien osaaminen ja koulutus
Moniammatillinen yhteistyö
Ammatillinen voimaantuminen


Biografia

Virpi Sulosaari joined the
academic community after working as a registered nurse for ten years mainly in
hematology and cancer departments. She is a registered nurse and a cancer nurse
(hematology). Her master and doctoral degree is from nursing science (the University
of Turku, Finland). Currently, she is a principal lecturer and degree program
leader of the Professional Master School of Health and Well-being in Turku
University of Applied Sciences, Finland. She is also post-doctoral researcher
in University of Turku, Finland.  She has been leader and active member of national and international networks.  She is a member of European Oncology Nursing Society Executive Board and the cheer of the Communication working group.Tutkimus

Post doc tutkimus kohdistuu syöpäsairaanhoitajien osaamiseen ja koulutukseen. Opetus

Kliininen asiantuntijuus (laajavastuinen hoitotyö)

Lääkehoidon opetus, lääkitys- ja potilasturvallisuus

Syöpäpotilaan hoitotyö

Palliatiivinen hoitotyöJulkaisut


Last updated on 2021-11-03 at 11:03