Kirsi Laine
FT, tutkijatohtori


kirsi.m.laine@utu.fi
ORCID identifier: https://orcid.org/0000-0002-3755-837X

Areas of expertise
Maataloushistoria; maanomistuksen historia; isojako; kartat; historiallinen paikkatieto; torpat; 1700-luku; 1800-luku

Biography

Olen maataloushistoriaan erikoistunut tutkijatohtori. Aiemmin olen työskennellyt museolehtorina Suomen maatalousmuseo Sarassa.Research

Tutkimusteemoina minua kiinnostavat erityisesti maatalouden maankäytön muutokset sekä maataloudesta elantonsa saaneiden ihmisten elinkeinoonsa liittyvät valinnat.

Väittelin keväällä 2020, ja väitöskirjani käsitteli maataloutta, isojakoa ja talonpoikaista päätöksentekoa. Väitöksen jälkeen olen työskennellyt Koneen säätiön rahoittamassa hankkeessa Tilaperimyskiistat ja pauperismi - maatilojen sukupolvenvaihdokset Suomessa noin 1700 - 1900. Vuodesta 2022 alkaen työni kohdistuu maatalouden maantieteeseen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahaston rahoittamassa tutkimuksessa Lounaissuomalaisen maanviljelyn spatiaalinen murros isojaosta 1920-luvulle. Historiallista paikkatietoa hyödyntävä projekti keskittyy paikan merkityksiin sekä muutosten ajoitukseen.Publications


Last updated on 2023-18-01 at 11:43