Teemu Mantsinen
Dosentti

Sociology

teemu.mantsinen@utu.fi

+358 29 450 2652

+358 50 479 0103
ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0002-6574-3409

TeemuTM Mantsinen Home Page
Asiantuntijuusalueet
Yhteiskunnalliset jaot; Uskonto; Kulttuuri; Kulttuurintutkimus; Uskontoetnografia; Uskontososiologia; Uskontopsykologia; Uskontoantropologia; Uskonto ja kieli; Uskonto ja yhteiskuntaluokka; Eriarvoisuus; Yhteisö

Biografia

Uskontotieteen dosentti Turun yliopistossa.

Filosofian tohtori uskontotieteestä Turun yliopistosta.Tutkimus

Tutkimusalaani kuuluvat yhteiskuntaluokka ja uskonto, yhteisödynamiikka, yhteiskunta ja vähemmistöt, suomalainen helluntailaisuus, uskonnosta luopuminen ja pyhiinvaellukset sekä ortodoksiset ristisaatot. Näihin liittyen olen kerännyt omaa tutkimusmateriaalia etnografisilla kenttätöillä, haastatteluilla, kyselyillä ja muilla menetelmillä.

Asiantuntemukseni keskiössä on kulttuuri ja ihminen, yhteisöt ja liikkuminen niiden välillä, uskonto, erityisesti kristinusko, kuinka ihmiset liittyvät, harjoittavat, tulkitsevat uskontoperinteitä ja luopuvat niistä. Olen tehnyt etnografista kenttätyötä helluntailaisuuden ja pyhiinvaellusten osalta, suorittanut tutkimuksissani haastatteluja ja kyselyjä. Analysoin tutkimuksissani, miten ihmiset muodostavat pyhän järjestystä, muuttavat kulttuuriaan tai liikkuvat kulttuurien välillä, toimivat ryhmässä ja tulkitsevat sekä tekevät valintoja sosiokognitiivisessa viitekehyksessä.Opetus

Sosiaalinen eriarvoisuus, yhteiskuntaluokka, kulttuuri ja kieli; Uskontososiologia; Suomen uskonnollinen kenttä; Katsomukset Suomessa ja niiden opetusJulkaisut
null
null
1/2
null
null


Last updated on 2023-15-03 at 10:25