Ringa Takanen
FT | PhD


rimata@utu.fi
ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0002-2488-5638

Portfolio

ResearchGate

Suomen tietokirjailijat


Asiantuntijuusalueet
ikonografinen tutkimus; affektit; emootiot; :laatukuvat; uskonnollinen taide; naishistoria; naistaiteilijat; sosiaalihistoria; visuaalinen kulttuuri; 1800-luvun jälkipuolen ja 1900-luvun alun taide; museokokoelmat

Biografia

Post doc -tutkimukseni käsittelee suomalaista laatukuvamaalausta pitkällä 1800-luvulla. Olen väitellyt filosofian tohtoriksi taidehistorian oppiaineesta vuonna 2020 otsikolla Laupeus ja inhimillisyys: Naisten ääni, affektiiviset elemuodot ja ikonografian murros suomalaisissa alttaritauluissa vuosina 1870–1920.

Tutkimustyön lisäksi olen toiminut pitkään museoalalla kokoelma- ja julkaisutöiden parissa. Olen vuodesta 2010 lähtien pitänyt syventymiini aihealueisiin liittyen yliopistoluentoja ja koordinoinut sekä opettanut muutamaa taidehistorian kurssia. Olen pitänyt julkisia puheenvuoroja ja esitelmiä tieteellisistä seminaareista yleistajuisiin esityksiin kansalaisopistolle ja järjestöille. Olen suorittanut opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Kuulun Centre for the Study of Christian Cultures (CSCC) -tutkimuskeskuksen johtoryhmään (2017-).Olen myös Kulttuurihistorian Seuran hallituksen jäsen (2023). Toimin Turun museokeskuksen Kukkuu kokoelmista! -blogin päätoimittajana (2020-). Vuosina 2015–2019 olin JUFO-luokitellun Ennen ja Nyt – Historian tietosanomat -verkkojulkaisun toimituskunnan jäsen.

Inspiroidun hankkeista, jotka kehittävät historiatiedon ja visuaalisen kulttuurin saavutettavuutta ja avaamista.Tutkimus

Erityinen kiinnostuksenkohteeni on pitkään ollut 1800-luvun jälkipuolen ja 1900-luvun alun kuvallinen kulttuuri. Pitkä 1800-luku on menneisyyden murroskausi, jolloin moni nykyinen yhteiskunnallinen ilmiö tai asia on saanut alkusysäyksen. 

Opetus
Julkaisut
null
null
1/2
null
null


Last updated on 2023-05-03 at 10:12