Katariina Pajuranta
FL, FM

  • tohtorikoulutettava, markkinointi (markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos)


katariina.pajuranta@utu.fi
ORCID-tunniste: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-7058-8346

Asiantuntijuusalueet
Markkinointiviestintä, Monikielinen viestintä, Multimodaalinen mainonta

Biografia


Työskentelen tohtorikoulutettavana Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa markkinoinnin oppiaineessa. Olen valmistunut filosofian lisensiaatiksi vuonna 2014 ja filosofian maisteriksi vuonna 2011 pääaineenani saksan kieli. Minulla on aineenopettajan pätevyys oppiaineissa saksa, ranska, psykologia ja erityisopetus. Olen suorittanut myös opetushallinnon tutkinnon, joka osoittaa hallinnollisen pätevyyden opetustoimen henkilöstön rehtorilta edellyttävään tehtävään.

Näiden oppiaineiden lisäksi olen opiskelut tutkintojeni sivuaineina tulkkausta, kasvatustiedettä, valtio-oppia, mediatutkimusta, suomen kieltä, filosofiaa ja liiketoimintaosaamista. Nyt opiskelen Turku Brain and Mind Centerin järjestämää aivotutkimuksen alan sivuainekokonaisuutta Minor in Neuroscience.


Tutkimus

Markkinoinnin jatko-opintoni aloitin vuonna 2019.
Väitöskirjatutkimuksessani tutkin sveitsinsaksan murrekielisen
televisiomainonnan keinoja vedota katsojiin tunnetasolla. Analysoin
väitöstutkimuksessani mainosten murteellista kieltä, kuvia sekä kielen että
liikkuvien kuvien yhteyttä.Opetus

Pedagogiikka on erityinen mielenkiinnon kohteeni. Minulla on kokemusta
sekä kieltenopettajan että erityisopettajan työtehtävistä. Olen opettanut eri
kouluasteilla yliopistossa, lukiossa ja peruskoulussa sekä toiminut vapaan
sivistystyön opettajana. Tohtorikoulutettavana osallistun markkinoinnin
kurssien opetukseen. Omalla opetuskurssillani keskityn opiskelun metakognitioon
perehdyttäen opiskelutekniikoihin, motivaation ylläpitoon sekä opiskelun että
työhyvinvoinnin tukemiseen.
Last updated on 2022-30-01 at 01:18