Riikka Niemelä
PhD


rilini@utu.fi

+358 29 450 4091

+358 50 594 5819

Arcanuminkuja 1

Turku

Työhuone: A310/99


ORCID-tunniste: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-1763-3643

Asiantuntijuusalueet
Taidehistoria, nykytaiteen tutkimus, performanssi, mediataide, fenomenologia

Biografia

Olen taidehistorian ma. yliopisto-opettaja. Siirryin Turkuun Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitokselta, jossa tein vuonna 2020 postdoc-tutkimusta taidetta ja tiedettä yhdistävässä tutkimushankkeessa Pyhä paikka? Suomalaisen luontosuhteen diskurssit ja paikkaan sidottu merkitys. Turussa olen aiemmin työskennellyt myös taidehistorian ma. assistenttina vuosina 2008–2009.

Valmistuin filosofian tohtoriksi kesäkuussa 2019 performanssi- ja mediataiteen historiaa käsittelevällä tutkimuksella. Vuodesta 2009 lähtien olen toiminut erilaisissa tuntiopettajan tehtävissä Turun yliopiston avoimessa yliopistossa, Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa ja Turun taideakatemian Kuvataiteen koulutusohjelmassa.Tutkimus

Tahiti -taidehistoria tieteenä -lehden päätoimittaja 2021-, Taidehistorin seuran hallituksen jäsen 2021-, Tahiti - taidehistoria tieteenä -lehden toimituskunnan jäsen 2019-, Utukirjat-julkaisusarjan toimituskunnan jäsen 2010-2014.Opetus

Opetan Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian perusopintojen kursseja Opiskeluvalmiudet, Muuttuva taide ja kulttuuri ja Näkö- ja kuulokulmia sekä taidehistorian kandiaattiseminaaria. Osallistun myös tutkijaseminarin ohjaamiseen.Julkaisut
null
null
1/2
null
null


Last updated on 2022-09-01 at 23:42