Merja Anis
Professor

Department of Social Research

merani@utu.fi

+358 29 450 2121

+358 50 570 8673

Assistentinkatu 7

Turku


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0003-4438-5427

Asiantuntijuusalueet
Monikulttuurinen sosiaalityö, maahanmuutto ja kotoutuminen, lastensuojelu, lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö, sosiaalityön erikoistumiskoulutus

Biografia

Tutkimus-, julkaisu- ja opetustyöni pääasiallisia teemoja ovat monikulttuurinen sosiaalityö, kotoutumiseen ja kotouttamiseen liittyvät käytännöt ja politiikka, lastensuojelu, sukupuoli ja sosiaalityö sekä sosiaalityön etiikka.

Metodologinen orientaationi on laadullisessa tutkimuksessa.

Nykyisin vastaan lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoistumiskoulutuksesta.

Vuonna 2008 valmistuneen väitöskirjani aiheena oli Sosiaalityö ja maahanmuuttajat - Lastensuojelun ammattilaisten ja asiakkaiden vuorovaikutus ja tulkinnat.

Olen myös laillistettu sosiaalityöntekijä. Ammatillinen taustani on käytännön sosiaalityössä sekä sosiaalialan kehittämisen suunnittelutyössä ja johtamisessa.Tutkimus

Ajankohtaiset tutkimusaiheeni ovat:

- Lastensuojelun asiantuntijuus maahanmuuttajalasten ja -perheiden sosiaalityössä, Lampe-tutkimusprojekti: https://www.chydenius.fi/fi/sosiaalitieteet/tutkimus/lastensuojelun-asiantuntijuus-maahanmuuttajalasten-ja-perheiden-sosiaalityossa-lampe 

- Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkuus, Lanups-tutkimushanke: Lastensuojelun sosiaalityön ja nuorisopsykiatrian yhteistutkiminen ja -kehittäminen Länsi- ja Itä-Suomessa, LANUPS-hanke | Sote-akatemia (utu.fi)

- Sosiaalityön erityisasiantuntijuuden kehittyminen erikoistumiskoulutuksessaOpetus

Monikulttuurinen sosiaalityö, maahanmuutto ja kotoutuminen, romanit etnisenä vähemmistönä, sosiaalityö ja sukupuoli. sosiaalityön etiikka

Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoistumiskoulutus

Pro gradu-tutkielmien ja jatko-opintojen ohjausJulkaisut
null
null
1/2
null
null


Last updated on 2021-05-10 at 13:15